Preview Mode Links will not work in preview mode

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag.


Podkasten ble lansert på verdens miljødag den 5. juni 2020 og som en følge av koronapandemien.

 

Aug 20, 2020

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forfatteren bak boken Overheating

Da vi spurte biolog og forfatter av boken Verden på vippepunktet, Dag Olav Hessen, hvem vi burde prate med for å få et klarere bilde av hvorfor vi gjør som vi gjør og hva vi bør gjøre annerledes, fikk vi et krystallklart svar: “Snakk med Thomas Hylland Eriksen, be han forklare hva han mener med overheating - og dere vil få bilde på hvordan det hele henger sammen”.

I denne episoden tar Thomas oss gjennom det moderne samfunnets utvikling de siste 200 årene. Han er innom kapitalismen, markedsøkonomien, verdensøkonomien, industrialisering, datateknologi, klima og miljø. Han forklarer hva som ligger i begrepet overheating og hjelper oss å se det store bildet - for kanskje er det nettopp der vi finner svarene på hva vi kan og bør gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid for oss alle og for planeten.

Dette er en innholdsrik og episode som er verdt å lytte til flere ganger!

Du vil lære om:

 • Hva som menes med overheating og endringer over de siste 200 årene [02:25]
 • Dilemmaer og problemer: stor vekst og velstand hos noen, store ulikheter i samfunnet og store miljøproblemer [06:50]
 • Korona-krisen er en ufrivillig nedkjøling og en ufrivillig kollaps av verdensøkonomien [07:35]
 • Korona er et resultat av overopphetingen [08:45]
 • Det vinduet vi nå har og som vi kan "se" globalisering med -  infrastrukturen, stillaset, grunnstrukturen [09:50]
 • Globaliseringens 3 kriser [10:20]
 • Den nye tidsalderen antropocene - menneskets tidsalder [12:45]
 • Gro H Brundtland som leder av FN-komiteen som skapte begrepet "sustainable development" [14:30]
 • Den globale kapitalismens logikk - om å lete etter vekst og fortjeneste for enhver pris. [15:50]
 • Jevons paradoks [16:35]
 • Hvordan leve annerledes? Om atferdsøkonomi (økonomiske prioriteringer og psykologi) og miljøpsykologi [17:54]
 • Avskaffelsen av slaveriet som begynte med en kampanje initiert av en liten gruppe menn i England [22:05]
 • Nye normer og bl a nedgang i flytrafikken i Sverige i 2019 fordi det har blitt litt “harry” å fly [23:20]
 • Odyssevs og sirenenes øy - fristelser og regelverk (eksempelet med røykeloven) [23:54]
 • Grønn profil på Oljefondet [25:10]
 • Langsiktige småskala aktiviteter [26:17]
 • Hva vi skal gjøre etter Korona-krisen? [26:55]
 • Miljøbevegelsen som feiler når de legger vekt på dårlig samvittighet fremfor lystprinsippet [28:29]
 • Relasjoner og de dype menneskelig behov, hvordan vi er grunnleggende sosiale [29:00]
 • Finanskrisen 2008 - en forsømt mulighet til å gjøre ting annerledes [33:50]
 • Postapokalyptisk stillhet, ensomhet og økonomiske utfordringer [35:30]
 • At korona er en verdenshistorisk begivenhet, større enn 9/11, som vil endre oss for alltid [36:55]
 • De viktigste problemene vi må finne en løsning på nå [39:00]