Preview Mode Links will not work in preview mode

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag.


Podkasten ble lansert på verdens miljødag den 5. juni 2020 og som en følge av koronapandemien.

 

Sep 3, 2020

Nina Jensen er marinbiolog, tidligere generalsekretær i WWF og nå leder av organisasjonen REV Ocean.

I denne episoden dypdykker vi ned i tema havet og dets tilstand. Havet dekker 70 prosent av planeten vår, det gir oss oksygen og mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Klimaendringer, overfiske og forurensning truer livet i havet som i sin tur truer vårt livsgrunnlag.

Havet har hatt en dyster utvikling. De siste 40 årene har vi mistet over 40% av livet i havet. Vi tar ut mer fisk enn det havet klarer å produsere og havet blir varmere, surere og mindre produktivt.

"Habitater blir påvirket. hvis havet blir noe mer enn 2 grader blir alle verdens korallrev vil forsvinne. Noen av de fremste underverkene i verden som har eksistert i milioner av år vil forsvinne i vår levetid. Sterkt symbol for hvordan vi mennesker endrer vilkårene for alt liv i havet - i ett nanosekund av planetens eksistens."

For å finne løsninger på problemet sjøsettes snart verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip REV Ocean. Skipet er initiert av Kjell Inge Røkke og ledet av Nina Jensen. Formålet med skipet er å øke kunnskap om -og forståelse for problemene vi står overfor, finne løsninger som kan testes ut ombord og som kan skaleres for så å dele denne kunnskapen med resten av verden.
REV Ocean skal løse 3 hovedproblemer: plast, klima og overfiske.

Vi stiller spørsmål om hva Norge, som en ledende havnasjon, kan og bør gjøre for havet. Hvordan tilstanden til Oslofjorden egentlig er og hva vi som enkeltpersoner kan bidra med.

Du vil lære om:

 • TV-aksjonen 2020 WWF [02:40]
 • Nina og den overraskende overgangen fra WWF til REV Ocean [03:15]
 • REV Ocean [05:10]
 • Kjell Inge Røkkes livsprosjekt [06:55]
 • Karbon-fangerne tareskog og blåskog [07:15]
 • Ninas motivasjon og drivkraft [11:50]
 • Hvordan det står til med Golfstrømmen [13:00]
 • Hvorfor vi ikke tar varslene vi får fra naturen på alvor [14:40]
 • Hva det skyldes at vi har mistet 40 % av livet i havet de siste 40 årene [16:10]
 • Om konsekvenser i havet som følge av temperaturøkninger [18:10]
 • Utivklingen av døde soner i havet [20:30]
 • Konsekvenser av koralldød [21:15]
 • Det økologiske katastrofeområde som utgjør Oslofjorden [22:50]
 • Om potensialet i Oljefondets 10 000 milliarder kroner til å fremme klimaløsninger over hele verden [25:15]
 • Norges ansvar, som ledende havnasjon, for å rydde i egne miljøsynder [26:20]
 • Ninas tre tips til bedre helse, mindre stress og bedre samvittighet [28:25]
 • Den nye renessansen for miljøvernere [33:10]
 • Det veldig synlige miljøproblemet plast og de uante konsekvensene av mikroplast [33:50]
 • En 20-dobling av vårt plastforbruk de siste 40 årene [36:30]
 • Problemet med plast på avveie og manglende avfallshåndtering [37:15]
 • Erik Solheim og arbeidet med Plastic REVolution Foundation [38:00]
 • Matindustrien, oppdrettsfisk på antidepressiva og økologisk oppdrett [38:45]