Preview Mode Links will not work in preview mode

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag.


Podkasten ble lansert på verdens miljødag den 5. juni 2020 og som en følge av koronapandemien.

 

Jul 22, 2020

Miljøorganisasjonen Miljøgrisene er opprettet av forfatter og journalist Anette Løken Jahr og kunstner, forfatter og foredragsholder Bjørg Thorhallsdottir – begge selvutnevnte miljøsvin.

Med humor, alvor og selvironi har Anette Løken Jahr og Bjørg Thorhallsdottir satt seg som mål å bekjempe apatien...