Preview Mode Links will not work in preview mode

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag.


Podkasten ble lansert på verdens miljødag den 5. juni 2020 og som en følge av koronapandemien.

 

Mar 11, 2021

Molly Bazilchuk er siviløkonom med doktorgrad i elektroniske materialer og jobber i tech-selskapet Ducky.

I 2014 kjente gründerne av Ducky på klimafrustrasjon over manglende tegn på lederskap fra politikere og næringslivet. De flyttet fokuset over på hvordan vi som enkeltpersoner kunne bekjempe klimaendringer og...


Dec 17, 2020

Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub).

I følge rapporten State Of Sustainability Norway 2020. rapporterer 74% av bedriftene at de forventer at kunder vil stille svært høye krav til bærekraftighet. Samtidig...


Dec 17, 2020

Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub).

Nylig publiserte S-hub den årlige rapporten State Of Sustainability Norway 2020. Rapporten forteller om hvordan 176 norske bedrifter jobber med bærekraft i dag og om...


Sep 3, 2020

Nina Jensen er marinbiolog, tidligere generalsekretær i WWF og nå leder av organisasjonen REV Ocean.

I denne episoden dypdykker vi ned i tema havet og dets tilstand. Havet dekker 70 prosent av planeten vår, det gir oss oksygen og mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Klimaendringer, overfiske og...


Aug 28, 2020

Thina Margrethe Saltvedt jobber som Sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Før dette jobbet hun i ti år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea Markets.
 
Thina har også jobbet i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Thina har en Doctor of...